Sofia – Rila monastery, Sandanski, Melnik, Rozhen monastery

Sofia – Rila monastery, Sandanski, Melnik, Rozhen monastery

450 km